Disclaimer

Op deze website, eigendom van AutoGarantVeiling B.V.,
Wageningen, zijn de volgende voorwaarden
(hierna genoemd ‘Disclaimer’) van toepassing. Wij verzoeken u
deze goed te lezen.

AutoGarantVeiling.nl geeft geen garanties omtrent- en sluit iedere
aansprakelijkheid uit met betrekking tot- de juistheid en volledigheid
van de informatie op deze site. De informatie kan zonder nadere
aankondiging op ieder moment door AutoGarantVeiling.nl
worden gewijzigd.

De in deze site opgenomen verkoopprijzen zijn vermeld in euro’s
en zijn slechts van toepassing op het terrein van AutoGarantVeiling.nl
te Velp te koop staande automobielen met een Nederlands kenteken.
De in deze site opgenomen verkoopprijzen gelden onder voorbehoud
van typefouten.